• دانلود زیرنویس فیلم The Door Lock 2021 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم The Door Lock 2021 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم The Door Lock 2021 شهر بینهای، شمال چین، اکتبر ۲۰۲۰. پس از دریافت یک درب به عنوان هدیه از “جفری”، زن جوانی که تنها زندگی می کند (Lv Xiaolin) در طول شب توسط شخصی که در اتاقش پنهان شده بود به قتل می رسد. در همان نزدیکی، فانگ هوی (بای بایه)، زنی